บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน

2560 / ไตรมาส 1/2560

Download (.pdf)

2560 / ไตรมาส 2/2560

Download (.pdf)

2560 / ไตรมาส 3/2560

Download (.pdf)

2560 / ไตรมาส 4/2560

Download (.pdf)

2560 / ปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม)

Download (.pdf)

บทวิเคราะห์อื่น ๆกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-232-1375


System Login