บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน

2562 / สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1/2562

Download (.pdf)

2562 / สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2/2562

Download (.pdf)

2562 / สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3/2562

Download (.pdf)

2562 / ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2562

Download (.pdf)

บทวิเคราะห์อื่น ๆกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-232-1375


System Login
free counter