บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน

2563 / สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2563

Download (.pdf)

2563 / ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2563

Download (.pdf)

2563 / สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2563

Download (.pdf)

2563 / สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2563

Download (.pdf)

2563 / สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2563

Download (.pdf)

2563 / สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2563

Download (.pdf)

บทวิเคราะห์อื่น ๆกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-2321377 , โทรศัพท์ 02-2321553


System Login
free counter