บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน

2566 / สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2566

Download (.pdf)

2566 / สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 2 ปี 2566

Download (.pdf)

2566 / ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2566

Download (.pdf)

2566 / สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2566

Download (.pdf)

2566 / สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 4 ปี 2566

Download (.pdf)

2566 / สถานการณ์ด้านแรงงานปี 2566

Download (.pdf)

บทวิเคราะห์อื่น ๆ

รายงานสถิติเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ

รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-2321377 , โทรศัพท์ 02-2321430


System Login