ที่อยู่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน


กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รถประจำทางที่ผ่านกระทรวงแรงงาน

กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
: รถปรับอากาศสาย ปอ.171, ปอ.172,ปอ.514 และ ปอ.529
: รถธรรมดาสาย 12, 13, 36, 36ก, 54, 73, 73ก, 157, 163 และ 168

ด้านถนนวิภาวดีรังสิต (ป้ายหยุดรถบริเวณสะพานลอยตรงข้ามโรงพยาบาลทหารผ่านศึก)
: รถปรับอากาศสาย ปอ.24, 69, 92, 538 และ 504
: รถธรรมดาสาย 24, 69 , 92 และ 187

ติดต่อผู้ดูแล

ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน
เบอร์โทร 02-232-1373

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน
เบอร์โทร 02-232-1375


กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-232-1375


System Login
free counter