สถานการณ์และประมาณการด้านแรงงาน


 

 

สถานการณ์และประมาณการด้านแรงงาน

 

   

สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนเมษายน 2560
และประมาณการด้านแรงงานไตรมาส 2 ปี 2560

                                                                        

สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนกุมภาพันธ์ 2560
และประมาณการด้านแรงงานไตรมาส 1 ปี 2560
                 

   สถานการณ์และประมาณการด้านแรงงานปี 2560