สถานการณ์และประมาณการด้านแรงงาน


 

 

สถานการณ์และประมาณการด้านแรงงาน

 

        

สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนมกราคม 2561 และประมาณการไตรมาส 1 ปี 2561      

   
   

สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนเมษายน 2560 และประมาณการด้านแรงงานไตรมาส 2 ปี 2560

                                                                        

 

สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนกุมภาพันธ์ 2560และประมาณการด้านแรงงานไตรมาส 1 ปี 2560       

                                                                      

             

สถานการณ์และประมาณการด้านแรงงานปี 2560