ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน


เศรษฐกิจแรงงานประจำเดือน

ข้อมูลรายงานรายสองสัปดาห์

Template ติดตามภาวะเศรษฐกิจกระทรวงแรงงานรายเดือน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2560