บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน


 

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน

   สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2560

     

 
ไตรมาส 1/2560 ไตรมาส 2/2560   ไตรมาส 3/2560 
 ไตรมาส 4/2560 
 ปี 2560  

 

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2559 

  

       
ไตรมาส 1/2559 ไตรมาส 2/2559  ไตรมาส 3/2559  ไตรมาส 4/2559  

 

 

 

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2558

 

 

                 
     2558 ENG      ปี 2558 ไตรมาส 4/2558  ไตรมาส  3/2558    ไตรมาส 2/2558  ไตรมาส 1/2558

 

 

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2557

  

 

 

 
ี 2557 ไตรมาส 4/2557              ไตรมาส 3 /2557  ไตรมาส 2 /2557  ไตรมาส 1/2557


 

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2556

  

       
ปี 2556  ไตรมาส 4/2556  ตรมาส 3/2556  ไตรมาส 2/2556  ไตรมาส 1/2556

 

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2555

 

 

 ปี 2555 ไตรมาส 4/2555

ไตรมาส 3/2555

ไตรมาส 2/2555

ไตรมาส 1/2555

 

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2554

ปี 2554

 ไตรมาส 4/2554

ไตรมาส 3/2554

ไตรมาส 2/2554

ไตรมาส 1/2554


      

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2553

ปี 2553

 ไตรมาส 4/2553

 ไตรมาส 3/2553

 ไตรมาส 2/2553

 ไตรมาส 1/2553

    

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2552

 

 ปี 2552

ไตรมาส 4/2552

ไตรมาส 3/2552

ไตรมาส 2/2552

ไตรมาส 1/2552

 

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2551

 

 

 

 

 

 ปี 2551

ไตรมาส 4/2551

ไตรมาส 3/2551

ไตรมาส 2/2551

ตรมาส 1/2551


 

 สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2550

 

 

 

 

 

ปี 2550

ไตรมาส 4/2550

ไตรมาส 3/2550

ไตรมาส 2/2550

ไตรมาส 1/2550