ที่อยู่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน


 

สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 1506

 

รถประจำทางที่ผ่านกระทรวงแรงงาน

ด้านถนนดินแดง (ป้ายหยุดรถหน้าโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์)
รถปรับอากาศสาย ปอ.171, ปอ.172,ปอ.514 และ ปอ.529
รถธรรมดาสาย  12, 13, 36, 36, 54, 73, 73, 157, 163 และ 168

ด้านถนนวิภาวดีรังสิต (ป้ายหยุดรถบริเวณสะพานลอยตรงข้ามโรงพยาบาลทหารผ่านศึก)
รถปรับอากาศสาย  ปอ.24, 69, 92, 538 และ 504
รถธรรมดาสาย 24, 69 , 92 และ 187