รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ม.ค.2561)
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนธันวาคม 2560 
รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไตรมาส 4/2559  
สถานการณ์แรงงงานภายในประเทศ  มกราคม 2559     Thai   Eng