ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานข้อมูลแรงงานรายเดือนมิถุนายน 2561
รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานปี 2560
รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไตรมาส 4/2560  
สถานการณ์แรงงงานภายในประเทศ  มกราคม 2559     Thai   Eng