ปี 2560
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 ก.ย.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(31 ส.ค.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 ส.ค.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(31 ก.ค.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 ก.ค.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(30 มิ.ย.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 มิ.ย.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(31 พ.ค.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 พ.ค.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(30 เม.ย.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 เม.ย.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(31 มี.ค.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 มี.ค.2560)
<span style="font-family: arial, helvetica, sans-s