ปี 2561
รายงานข้อมูลแรงงานรายเดือน (31 ก.ค. 2561)
รายงานข้อมูลแรงงานรายเดือน (30 มิ.ย. 2561)
รายงานข้อมูลแรงงานรายเดือน (31 พ.ค. 2561)
รายงานข้อมูลแรงงานรายเดือน (30 เม.ย. 2561)
รายงานข้อมูลแรงงานรายเดือน (31 มี.ค. 2561)
รายงานข้อมูลแรงงานรายเดือน (28 ก.พ. 2561)
รายงานข้อมูลแรงงานรายเดือน (31ม.ค.2561)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ม.ค. 2561)

 

 ปี 2560
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31ธ.ค. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15ธ.ค. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (30 พ.ย. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 พ.ย. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 ต.ค. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ต.ค. 2560)
 รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (30 ก.ย. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ก.ย.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 ส.ค.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ส.ค. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 ก.ค. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ก.ค. 2560)
รายงาน้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (30 มิ.ย. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 มิ.ย. 2560)<