ปี 2560
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31ธ.ค. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15ธ.ค. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (30 พ.ย. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 พ.ย. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 ต.ค. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ต.ค. 2560)
 รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (30 ก.ย. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ก.ย.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 ส.ค.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ส.ค. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 ก.ค. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ก.ค. 2560)
รายงาน้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (30 มิ.ย. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 มิ.ย. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 พ.ค. 2560)