ประจำปี 2561

 
ไตรมาสที่ 1

 

ประจำปี 2560

 

     

 

 

ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

 

 

ประจำปี2559

  

   

 

ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4

 

 

 

 

ประจำปี2558

 

 

       
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2   ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4

 

 

 

ประจำปี2557


 

 

 

 

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ประจำปี2556


 

 

 

 

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

 

ประจำปี2555

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

 

ประจำปี2554

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4