รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 ส.ค.2560)   
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2560
รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไตรมาส 4/2559  
4. สถานการณ์แรงงงานภายในประเทศ  มกราคม 2559     Thai   Eng