รายงานข้อมูลแรงงานรายเดือน (31 ม.ค.2561)
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไตรมาส 3/2560  
สถานการณ์แรงงงานภายในประเทศ  มกราคม 2559     Thai   Eng