รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (30 มิ.ย.2560)  
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนมิถุนายน 2560
ายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไตรมาส 4/2559 

 

 

 

  • สถานการณ์แรงงงานภายในประเทศ  มกราคม 2559    Thai   Eng