ข้อมูลผู้ประกันตนที่รับประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงาน รายเดือน ของสำนักงานประกันสังคม
ปี/เดือน จำนวน (คน) อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) (ร้อยละ)
มิ.ย. 39107,481-
ก.ค. 4738-
ส.ค. 472,153-
ก.ย. 476,664-
ต.ค. 4710,485-
พ.ย. 4715,256-
ธ.ค. 4715,722-
ม.ค. 4817,178-
ก.พ. 4818,116-
มี.ค. 4819,437-
เม.ย. 4819,550-
พ.ค. 4820,529-
มิ.ย. 4822,778-
ก.ค. 4822,82559965.79
ส.ค. 4823,525992.66
ก.ย. 4823,705255.72
ต.ค. 4823,526124.38
พ.ย. 4828,33385.72
ธ.ค. 4828,02178.23
ม.ค. 4926,05051.65
ก.พ. 4923,43029.33
มี.ค. 4926,29635.29
เม.ย. 4927,12438.74
พ.ค. 4931,79254.86
มิ.ย. 4932,72443.66
ก.ค. 4933,86048.35
ส.ค. 4935,76952.05
ก.ย. 4935,07047.94
ต.ค. 4936,86856.71
พ.ย. 4938,13834.61
ธ.ค. 4939,90242.40
ม.ค. 5039,21750.55
ก.พ. 5037,55060.26
มี.ค. 5040,66054.62
เม.ย. 5043,10558.92
พ.ค. 5044,67340.52
มิ.ย. 5048,46748.11
ก.ค. 5047,99841.75
ส.ค. 5054,95953.65
ก.ย. 5054,98656.79
ต.ค. 5059,11760.35
พ.ย. 5060,10057.59
ธ.ค. 5056,58141.80
ม.ค. 5159,21450.99
ก.พ. 5158,14254.84
มี.ค. 5158,77144.54
เม.ย. 5163,72547.84
พ.ค. 5166,59249.07
มิ.ย. 5164,00832.07
ก.ค. 5167,63240.91
ส.ค. 5168,93725.43
ก.ย. 5169,42926.27
ต.ค. 5168,73916.28
พ.ย. 5165,3178.68
ธ.ค. 5181,24943.60
ม.ค. 5291,38354.33
ก.พ. 52112,02592.67
มี.ค. 52166,245182.87
เม.ย. 52181,262184.44
พ.ค. 52188,559183.16
มิ.ย. 52188,986195.25
ก.ค. 52177,385162.28
ส.ค. 52150,205117.89
ก.ย. 52141,992104.51
ต.ค. 52130,90190.43
พ.ย. 52122,42987.44
ธ.ค. 52139,16571.28
ม.ค. 53117,21028.26
ก.พ. 53104,793-6.46
มี.ค. 53121,794-26.74
เม.ย. 53119,755-33.93
พ.ค. 53111,780-40.72
มิ.ย. 53128,071-32.23
ก.ค. 53123,083-30.61
ส.ค. 53119,340-20.55
ก.ย. 53108,313-23.72
ต.ค. 5396,181-26.52
พ.ย. 5394,452-22.85
ธ.ค. 5389,965-35.35
ม.ค. 5482,514-29.60
ก.พ. 5482,228-21.53
มี.ค. 5493,097-23.56
เม.ย. 5496,872-19.11
พ.ค. 54101,017-9.63
มิ.ย. 54107,481-16.08
ก.ค. 54108,259-12.04
ส.ค. 54114,657-3.92
ก.ย. 54104,182-3.81
ต.ค. 5488,019-8.49
พ.ย. 5491,282-3.36
ธ.ค. 5498,1429.09
ม.ค. 55103,68025.65
ก.พ. 55113,99138.63
มี.ค. 55128,23537.74
เม.ย. 55130,71734.94
พ.ค. 55129,83428.53
มิ.ย. 55120,26511.89
ก.ค. 55116,9668.04
ส.ค. 55109,363-4.62
ก.ย. 5593,139-10.60
ต.ค. 5595,3778.36
พ.ย. 5593,4432.37
ธ.ค. 5588,063-10.27
ม.ค. 5688,844-14.31
ก.พ. 5687,367-23.36
มี.ค. 5697,859-23.69
เม.ย. 56104,639-19.95
พ.ค. 56109,433-15.71
มิ.ย. 56104,259-13.31
ก.ค. 56116,9750.01
ส.ค. 56110,9541.45
ก.ย. 56107,52615.45
ต.ค. 56106,59711.76
พ.ย. 5696,2252.98
ธ.ค. 5695,0907.98
ม.ค. 5791,3172.78
ก.พ. 5788,3641.14
มี.ค. 5799,2761.45
เม.ย. 57109,1654.33
พ.ค. 57117,1497.05
มิ.ย. 57123,10918.08
ก.ค. 57128,5109.86
ส.ค. 57119,7867.96
ก.ย. 57118,58010.28
ต.ค. 57112,9435.95
พ.ย. 57101,5575.54
ธ.ค. 57106,79812.31
ม.ค. 5895,9095.03
ก.พ. 5898,01510.92
มี.ค. 58111,14411.95
เม.ย. 58122,75012.44
พ.ค. 58118,3971.07
มิ.ย. 58134,5739.31
ก.ค. 58135,5435.47
ส.ค. 58138,18915.36
ก.ย. 58130,74410.26
ต.ค. 58126,89112.35
พ.ย. 58123,23821.35
ธ.ค. 58123,53615.67
ม.ค. 59114,15019.02
ก.พ. 59123,08725.58
มี.ค. 59133,24719.89
เม.ย. 59138,27612.65
พ.ค. 59140,85418.97
มิ.ย. 59152,24013.13
ก.ค. 59153,66113.37
ส.ค. 59161,01216.52
ก.ย. 59151,48915.87
ต.ค. 59147,54216.27
พ.ย. 59146,16818.61
ธ.ค. 59141,26714.35
ม.ค. 60133,42116.88
ก.พ. 60129,5585.26
มี.ค. 60145,1518.93
เม.ย. 60147,8386.92
พ.ค. 60155,71910.55
มิ.ย. 60156,5872.86
ก.ค. 60156,7912.04
ส.ค. 60157,883-1.94
ก.ย. 60146,471-3.31
ต.ค. 60144,590-2.00
พ.ย. 60145,172-0.68
ธ.ค. 60140,273-0.70
ม.ค. 61132,294-0.84
ก.พ. 61130,4190.66
มี.ค. 61144,860-0.20
เม.ย. 61155,5595.22
พ.ค. 61160,1802.86
มิ.ย. 61165,3105.57
ก.ค. 61169,4188.05
ส.ค. 61168,6766.84
ก.ย. 61151,9103.71
ต.ค. 61157,9979.27
พ.ย. 61157,4108.43
ธ.ค. 61152,4648.69
ม.ค. 62150,26513.58
ก.พ. 62147,62413.19
มี.ค. 62165,04013.93
เม.ย. 62173,79611.72
พ.ค. 62176,93110.46
มิ.ย. 62179,5158.59
ก.ค. 62191,65713.13
ส.ค. 62184,2919.26
ก.ย. 62172,41213.50
ต.ค. 62174,52910.46
พ.ย. 62174,07910.59
ธ.ค. 62170,45511.80
ม.ค. 63161,9847.80
ก.พ. 63151,8022.83
มี.ค. 63170,1443.09
เม.ย. 63215,65224.08
พ.ค. 63332,06087.68
มิ.ย. 63395,693120.42
ก.ค. 63410,061113.96
ส.ค. 63435,010136.05
ก.ย. 63487,980183.03
ต.ค. 63491,662181.71
พ.ย. 63465,465167.39
ธ.ค. 63395,013131.74
ม.ค. 64366,734126.40
ก.พ. 64310,031104.23
มี.ค. 64345,908103.30
เม.ย. 64318,52947.71
พ.ค. 64303,984-8.46
มิ.ย. 64307,883-22.19
ก.ค. 64308,295-24.82
ส.ค. 64304,884-29.91
ก.ย. 64273,157-44.02
ต.ค. 64281,820-42.68
พ.ย. 64283,009-39.20
ธ.ค. 64253,348-35.86
ม.ค. 65238,351-35.01
ก.พ. 65226,325-27.00
มี.ค. 65305,765-11.61
เม.ย. 65226,574-28.87
พ.ค. 65242,916-20.09
มิ.ย. 65245,000-20.42
ก.ค. 65226,914-26.40
ส.ค. 65241,026-20.95
ก.ย. 65228,374-16.39
ต.ค. 65204,781-27.34
พ.ย. 65209,434-26.00
ธ.ค. 65196,926-22.27
ม.ค. 66197,341-17.21
ก.พ. 66189,287-16.36
มี.ค. 66226,645-25.88
เม.ย. 66226,7420.07
พ.ค. 66243,8930.40
มิ.ย. 66250,0102.04
ก.ค. 66243,1847.17
ส.ค. 66247,8462.83
ก.ย. 66229,0700.30
ต.ค. 66220,8617.85
พ.ย. 66227,1638.47
ธ.ค. 66206,5844.90
ม.ค. 67211,5817.22
ก.พ. 67203,6817.60
มี.ค. 67218,480-3.60
เม.ย. 67228,8400.93
ที่มา: สำนักงานประกันสังคม