ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

รูปภาพ และ ไฟล์ PDF

ลำกับที่ คำอธิบายภาพ รูปภาพ ไฟล์ PDF Date Added
1 รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2024-06-05 10:02
2 Infographic ประจำเดือนเมษายน 2567 2024-04-26 14:44
3 Infographic ประจำเดือนมีนาคม 2567 2024-03-27 09:40
4 Infographic ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 2024-03-01 14:01
5 Infographic ประจำเดือนมกราคม 2567 2024-02-05 10:23
6 Infographic ประจำเดือนธันวาคม 2566 2024-01-11 09:14
7 Infographic ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-12-04 10:32
8 Infographic ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-11-10 10:43
9 Infographic ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-10-10 13:40
10 Infographic ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-25 10:57
11 Infographic ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 2023-08-10 10:28
12 Infographic ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-07-14 15:20
13 Infographic ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-06-02 13:13
14 Infographic ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-05-08 15:19
15 Infographic ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-04-18 09:10
16 Infographic ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-03-01 11:02
17 Infographic ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-26 10:59
18 Infographic ประจำเดือนธันวาคม 2565 2023-01-11 13:30
19 Infographic ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-12-26 10:48
20 Infographic ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-11-25 11:35
21 Infographic ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-27 16:29
22 Infographic ประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-25 17:06
23 Infographic ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 2022-08-01 09:18
24 Infographic ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-21 13:33
25 Infographic ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-26 10:31
26 Infographic ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-05-02 09:59
27 Infographic ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-24 15:30
28 Infographic ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-28 17:26
29 Infographic ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-02-02 09:42
30 Infographic ประจำเดือนธันวาคม 2564 2021-12-29 09:46
31 Infographic ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 2021-11-29 16:18
32 Infographic ประจำเดือนตุลาคม 2564 2021-11-01 09:16
33 Infographic ประจำเดือนกันยายน 2564 2021-09-30 15:05
34 Infographic ประจำเดือนสิงหาคม 2564 2021-09-22 15:01
35 Infographic ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 2021-09-22 14:59
36 Infographic ประจำเดือนมิถุนายน 2564 2021-09-22 14:55
37 Infographic ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 2021-09-22 14:54
38 Infographic ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-09-22 14:51