รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายเดือน

2566 / รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนมกราคม

Download (.pdf)

2566 / รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

Download (.pdf)

2566 / รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนมีนาคม

Download (.pdf)

2566 / รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนเมษายน

Download (.pdf)

2566 / รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม

Download (.pdf)

2566 / รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนมิถุนายน

Download (.pdf)

2566 / รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม

Download (.pdf)

2566 / รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนสิงหาคม

Download (.pdf)

รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายไตรมาส

2566 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ประจำไตรมาส 1/2566

Download (.pdf)

2566 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ประจำไตรมาส 2/2566

Download (.pdf)กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-2321377 , โทรศัพท์ 02-2321430


System Login