รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายเดือน

2561 / มกราคม

Download (.pdf)

2561 / กุมภาพันธ์

Download (.pdf)

2561 / มีนาคม

Download (.pdf)

2561 / เมษายน

Download (.pdf)

2561 / พฤษภาคม

Download (.pdf)

2561 / มิถุนายน

Download (.pdf)

2561 / กรกฎาคม

Download (.pdf)

2561 / สิงหาคม

Download (.pdf)

2561 / กันยายน

Download (.pdf)

รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายไตรมาส

2561 / ไตรมาสที่ 1

Download (.pdf)

2561 / ไตรมาสที่ 2

Download (.pdf)

2561 / ไตรมาสที่ 3

Download (.pdf)

2561 / ไตรมาสที่ 4

Download (.pdf)

กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-232-1375


System Login