รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายเดือน

2565 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนมกราคม

Download (.pdf)

2565 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

Download (.pdf)

2565 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนมีนาคม

Download (.pdf)

2565 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนเมษายน

Download (.pdf)

2565 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม

Download (.pdf)

2565 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนมิถุนายน

Download (.pdf)

รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายไตรมาส

2565 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ประจำไตรมาส 1/2565

Download (.pdf)กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-2321377 , โทรศัพท์ 02-2321553


System Login
free counter