รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายเดือน

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนมกราคม

Download (.pdf)

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

Download (.pdf)

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนมีนาคม

Download (.pdf)

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนเมษายน

Download (.pdf)

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม

Download (.pdf)

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนมิถุนายน

Download (.pdf)

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม

Download (.pdf)

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนสิงหาคม

Download (.pdf)

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนกันยายน

Download (.pdf)

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนตุลาคม

Download (.pdf)

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน

Download (.pdf)

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนธันวาคม

Download (.pdf)

รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายไตรมาส

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ประจำไตรมาส 2/2564

Download (.pdf)

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ประจำไตรมาส 3/2564

Download (.pdf)

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ประจำไตรมาส 4/2564

Download (.pdf)กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-2321377 , โทรศัพท์ 02-2321553


System Login
free counter