รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายเดือน

2567 / รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนมกราคม

Download (.pdf)

รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายไตรมาส
ไม่มีข้อมูล


กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-2321377 , โทรศัพท์ 02-2321430


System Login