รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายเดือน

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนมกราคม

Download (.pdf)

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

Download (.pdf)

2564 / รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงานประจำเดือนมีนาคม

Download (.pdf)

รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายไตรมาส
ไม่มีข้อมูล


กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-232-1375


System Login
free counter